Combo Hòa Lưới Omnik+Hanwha 2.800WP

43.500.000

Combo Hòa Lưới Omnik+Hanwha 2.800WP bao gồm 8 tấm PIN Hanwha và 1 inverter Omnik công nghệ Đức, sản xuất tại Trung Quốc

Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới Zever + Trina 1 Pha 5670WP
Combo Hòa Lưới Omnik+Hanwha 2.800WP

43.500.000