Combo Omnik+Hanwha 1 Pha 1400WP

26.900.000

Combo Omnik+Hanwha 1 Pha 1400WP cung cấp sản lượng điện 140 – 180 kwh/tháng. Giúp các gia đình giảm gánh nặng điện hàng tháng

Combo Omnik+Hanwha 1 Pha 1400WP
Combo Omnik+Hanwha 1 Pha 1400WP

26.900.000