Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới Zever + Trina 1 Pha 5670WP

82.000.000

Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới Zever + Trina 1 Pha 5670WP là sản phẩm chất lượng của Trung Quốc, hơn 80% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Châu Âu

Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới Zever + Trina 1 Pha 5670WP
Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới Zever + Trina 1 Pha 5670WP

82.000.000